Kas mes esame?

Lietuvos Radijo Mėgėjų Draugija (LRMD) yra savarankiška visuomeninė nepolitinė kultūrinė organizacija įkurta 1938.10.02 ir atkurta 1988.12.06. 1992 m. LRMD priimta į Tarptautinę Radijo Mėgėjų Sąjungą (IARU).

Kas yra radijo mėgėjai?

Radijo mėgėjystė – tai laisvalaikio užsiėmimas smalsuoliams, besidomintiems gamtos mokslais ir vedamiems pažinimo džiaugsmo. Šis hobis įprastai siejamas su elektromagnetinėmis, kitaip – radijo bangomis, tačiau susįjęs ir su begale kitų dalykų. Kaip žinia, regimoji šviesa – taip pat elektromagnetinės, radijo bangos. Jei to nežinojote – smagu, judėkime pirmyn.

Radijo mėgėjai pasižymi tuo, jog jiems yra suteikiama išskirtinė teisė į tam tikrus radijo (elektromagnetinių) bangų spektro ruožus, kuriuos mėgėjai gali laisvai naudoti savo reikmėms. Tai gali būti tiek paprastas pasiplepėjimas radijo ryšiu, tiek ryšys telegrafu, radijo pelengacijos pramoga gamtoje ar kitoks sportas, taip pat – ryšių su tolimiausiais pasaulio kampeliais darymas. Neretai paprastos sumanių žmonių veiklos išsivysto į jonosferos tyrimus, palydovų signalų klausymą ar elektronikos konstravimą. Neretai radijo mėgėjai suteikia ryšio paslaugą stichinių nelaimių metu kai mobilusis ar interneto ryšys yra nepasiekiamas.

Kad palaikyti tvarką eteryje, radijo mėgėjams leidimus išduoda ir darbo eteryje taisykles Lietuvoje nustato Ryšių Reguliavimo Tarnyba (žr. žemiau – kaip tapti radijo mėgėju), pasaulyja – Tarptautinė Radijo Mėgėjų Sąjunga (IARU). Radijo mėgėjų pasaulyje yra keletas milijonų. Patiems jauniausiems – mažiau nei 10 metų, vyriausiems – daugiau nei 90 m.

 

Kaip tapti radijo mėgėju?

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus Ryšių Reguliavimo Tarnyba (RRT) organizuoja B ir A lygio radijo mėgėjų kvalifikacinius egzaminus, suteikia ar naikina radijo šaukinius.

Pretendentas tapti radijo mėgėju ir gauti šiai veiklai leidimą turi pateikti RRT prašymą laikyti vieno ar abiejų lygių kvalifikacinius egzaminus ir išduoti leidimą radijo mėgėjo veiklai jo pasirinktu laisvu šaukiniu.

RRT egzaminus organizuoja Tarnybos direktoriaus įsakymu dvejiems metams sudarytos egzaminų komisijos. Egzaminų tikslas – nustatyti, ar asmens, pageidaujančio gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai, žinios pakankamos užsiimti radijo mėgėjų veikla.

Asmuo turi teisę laikyti egzaminą leidimui radijo mėgėjų veiklai gauti tik sumokėjęs nustatyto dydžio užmokestį už egzamino laikymą.

Pasiruošti egzaminams padės testų programėlė Android platformai.

Plačiau: www.rrt.lt/lt/vartotojui/radijo-megejai/atmintine.html

Apie bangų sklidimą

Trumposios bangos sklinda dideliu atstumu atsispindėdamos nuo jonosferos ir žemės paviršiaus. Tačiau neišvengiamai kuri tai dalis energijos prarandama. Bangų atsispindėjimo ir sugėrimo energijos laipsnis priklauso nuo atmosferos jonizacijos, t.y. saulės aktyvumo. O šis aktyvumas labai nepastovus ir gali keistis labai stipriai paros bėgyje. Todėl įsijungdamas radijo stotį niekada nežinai, kas tavęs laukia: mirtina tyla ar visą krūva tolimų stočių signalų.

Neapibrėžtumą taip pat sukuria ir skirtingas radijo mėgėjų aktyvumas iš įvairių šalių.

Per valandą jums gali pasisekti pabendrauti ir su JAV, ir su Filipinais, ir su Prancūzija. Džonas iš Adelaidės papasakos apie orą pas juos, Masa iš Tokijo pasigirs pasistatęs naują anteną, Chose iš Kostarikos girs naujai įsigytą transiverį. O jei Jūsų prieš metus būtų paklausę, kur yra Kostarika arba kokioje šalyje yra Adelaidė – būtumėte tik gūžtelėjęs pečiais. Dabar net be atlaso gerai orientuojatės ir Azijoje, ir Afrikoje. Anglų kalbos lygis jau nesulyginamas su tuo, ką išmokote mokykloje. Ir kaip sugebėjote žengti tokį žingsnį per metu? Rodos nei mokėtės, tik dirbote radijo eteryje. Tiesa, teko ir su technika pavargti – geresnę anteną pasistatyti, radijo stotį patobulinti. Bet užtai dabar ir kai kurią elektroniką galite sutaisyti, ir kompiuteryje gedimą atrasti. Viso to išmokė užsiėmimas radijo mėgėjiška veikla. Turbūt dėl to ši veikla turi tiek daug pasekėjų.

Kita naudinga informacija

Trumpas laidos “Mokslo sriuba” reportažas apie tai kaip vienas su kitu bendrauja radijo mėgėjai.

Plačiau apie mėgėjišką radiją — Simono Kareivos LY2EN prezentacijoje.

Žinių radijo eteryje apie radijo mėgėjus (laida „Prie pietų stalo“, 2011-01-19, parsisiųsti)