Youngsters On The Air (YOTA)


Tarptautinės radijo mėgėjų sąjungos (IARU) pirmo regiono (R1) organizuojama kasmetinė stovykla jaunimui YOTA skirta radijo mėgėjišku ryšiu susidomėjusiam jaunimui nuo 15 iki 25 metų.

Lietuvos radijo mėgėjų draugija kasmet nuo 2013 m. vykdo atranką, formuoja siunčia į YOTA stovyklas lietuvišką jaunimo delegaciją.

Daugiau informacijos: www.ham-yota.com.

Kviečiame paaukoti YOTA programai – Jūsų aukos bus skirtos YOTA QSL kortelių spausdinimui.

Mūsų Facebook svetainė

Konkursai jaunimui

Popamokinė veikla