WAL (Dirbta su visa Lietuva)

Šią diplomų programą sukūrė LDXG. Nuo 2001 metų tai Nacionalinė Lietuvos Radijo Mėgėjų Draugijos diplominė programa.

WAL diplomai išduodami už mėgėjiškus radijo ryšius (stebėjimus) su skirtingais LY skverais.

LY WAL skveras tai Lietuvos teritorija apribota 10×10 geografinių koordinačių minučių.

Ryšiai užskaitomi visomis darbo rūšimis, visais diapazonais išskyrus ryšius per retransliatorius.

Padalinus Lietuvos teritoriją kas 10’ skersai ir išilgai gauname 394 skverus. QSO užskaitomi nuo 1995 m. sausio mėn. 1 d.

Diplomai išduodami pagal surinktų skverų skaičių.

Plačiau: http://qso.qrz.lt/