Radijo klubas “Švyturys”

1. Diplomas “Švyturys” skirtas pažymėti Klaipėdos apskrities radijo klubo “Švyturys” įsteigimą.
2. Diplomas išduodamas surinkus taškus, kuriuos duoda klubo nariai ryšio metu.
3. Taškų skaičius priklauso nuo pirmo šaukinio suteikimo metų. Vienas taškas atitinka vienus metus.

4.1. Lietuvos radijo mėgėjams reikalinga surinkti 250 taškų.
4.2. Europos šalių radijo radijo mėgėjams reikalinga surinkti 150 taškų.
4.3. DX šalių radijo mėgėjams reikalinga surinkti 100 taškų.
5. Diplomas išduodamas su atitinkamomis atžymomis /lipdukais/, nurodančiais kokia spinduliavimo klase, kokioje dažnių juostoje ir kokia spinduliavimo galia buvo įvykdytos diplomo sąlygos.
6. Radijo mėgėjams-stebėtojams /SWL/ diplomas išduodamas tokiomis pat sąlygomis kaip ir dirbantiems eteryje.
7. Ryšiai per retransliatorius /repiterius/ neužskaitomi.
8. Ryšiai su tuo pačiu korespondentu skirtingose diapozonuose neužskaitomi.
9. Diplomui gauti pakanka atsiųsti išrašą iš aparatinio žurnalo, kuriame turi būti nurodyti visi ryšio rekvizitai. QSL kortelių siųsti nebūtina.
10. Ryšiai užskaitomi nuo Klaipėdos apskrities radijo klubo įsteigimo dienos t.y. nuo 1999 m. vasario 23 d.
11. Diplomas išduodamas nuo 2000 m. vasario 23d.
12. Diplomo kaina: LY- radijo mėgėjams 10 Lt.  EU ir DX- radijo mėgėjams 5 $ US. arba 5 €, arba 5 IRC kup.
13. Paraiškas ir mokestį už diplomą siųsti diplomo koordinatoriui Henrikui Dulkei, Danės g.23 – 47, Klaipėda, LT-92111, Lietuva.
14.Klaipėdos apskrities radijo klubo “Švyturys” narių suteikiamų taškų skaičius diplomui už ryšius su jais iki 2009 m. sekantis:
LY1: CT-31, G-32 [ex LY3CR], GO-12, TR-26.
LY2: BAG-38, BCR-21, BFP-31,GX-30 [ex LY2BGX], KD-27 [ex LY2BKD], BLB-26 sk, BTN-43 sk, CX-33, C-32 [ex LY2EC], FB-24, OY-10, ON-10, O-11 [ex LY2OW], UO-10[ex LY2NUO], PCE-35 sk, NJL-13, SS-20, SK-20, SV-20, ZB-4, HO-9, HW-8, JK-13[ex LY2NJK], QC-10[ex LY2NQC], TG-45.
LY3: BBL-17 sk, BE-34, BEU-30, NTE-8, NRG-10, IA-14, KQ-16, KZ-15, K-12 [ex LY3PK] – M0PKZ, QN-11, QB-10, QZ-9, SR-3, BKQ-33, Q-1.
LY4: LA-3.

Pastaba: skaičius po šaukinio reiškia taškų skaičių už ryšius su klubo nariais iki 2009 m. Taškų skaičius kasmet didėja vienetu.
Diplomo „Švyturys“ menedžeris Henrikas Dulkė LY2TG