LY Trophy

Išduodamas už ryšius su LY stotimis:

LY Europa Okeanija Likusiems VHF(144
MHz ir auščiau)
50 LY stočių 25 LY stotys 5 LY stotys 10 LY stočių 3 LY stotys

 

Siųsti išrašą iš aparatinio žurnalo (QSL nereikia) ir 10 Lt ekvivalentą EUR
(LY stotims), 10 €  arba 20 IRC :

LRMD diplomų koordinatoriui, P.O.Box 1000,
LT-01014 Vilnius-1, Lithuania