Kaunas Trophy

Diplomo steigėjas – Vytauto Didžiojo Universiteto Radijo Klubas /VDU RK /.

Diplomas išduodamas už ryšius su 10 skirtingų Kauno miesto ir rajono radijo stočių.Ryšiai užskaitomi visuose licenzijuotuose dažnių ruožuose, visomis darbo rūšimis. Apribojimų pagal datą nėra. Ryšiai per retransliatorius neužskaitomi.

Ryšys su klubine stotimi LY3V ex LY3VM, užskaitomas nepriklausomai nuo QTH.

Paraiška sudaroma, remiantis patvirtintais ryšiais QSL kortelėmis, e-QSL, LOTW, išteisėjautu varžybų
Vytautas Magnus Trophy logu. Už kiekvienus papildomus 10 ryšių , išduodami lipdukai. Paskutinis – už 70 skirtingų stočių. Už 100 skirtingų stočių – plaketė KAUNAS TROPHY.

Paraišką siųsti e-paštu: vdurk.award@gmail.com .
Diplomą galima gauti pasirinktinai dviem būdais:
– elektroniniu formatu / JPG arba PDF / nemokamai
– spausdintas variantas

Popierinės paraiškos taip pat priimamos adresu:
Petras Repčys, P.O.Box 1192, LT-44007 Kaunas.
Lietuvos radijo mėgėjams ryšys su Kauno miesto stotimis užskaitomas tik vieną kartą, nepriklausomai
nuo to, kokiu šaukiniu ji dirbo. Diplomo kaina – 5 EU, lipduko – adresuotas vokas su pašto ženklu.

Diplomui užskaitomi ryšiai su LY600W . Šaukinys buvo skirtas paminėti Kauno miesto savivaldos 600m.
sukaktį. Stotis dirbo 2008m. gegužės – birželio mėn.


“Kaunas Trophy” už 100 QSO.
Plačiau..